Av. Nafiz Aydın Hukuk Bürosu
 
Av. Nafiz Aydın Hukuk Bürosu

Faaliyet Alanlarımız

Şirketlere hukuki danışmanlık

 

Şirketler Hukuku,

- UU Test Ulusal ve Uluslar arası şirket kuruluşları,
- İrtibattt bürolarının kurulması
- Şirket genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının yapılması
- Sermaye Artırımları ve İndirimleri
- Menkul Kıymetler ve Tahvillerle İlgili Alım-Satım, Rehin vs. İşlemler
- Şirket Alım ve Satımları
- Portföy Yönetimi
- Şirket Nev’i Değişiklikleri
- Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması
- Hissedarlar Arası Uyuşmazlıklar
- Aile Şirketleri Danışmanlığı ve Aile Şirketleri İşleyiş Sistemi Kurulması
- Şirket Yöneticilerinin Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
- Gümrük ve Kambiyo Mevzuatından Kaynaklanan Suçlar
 

Ticaret Hukuku,

- Mal Alım Satım Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Joint Venture Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Ortak Yatırım Girişim Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Franchise Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Acenta Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Kredi Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Lisans Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- İş Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Yönetim, Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri ve Uyuşmazlıkları
- Haksız Rekabet Uygulamaları
- Çek, Senet, Poliçe Uyuşmazlıkları
- Kurumsal Yeniden Yapılandırma
- Deniz Ticaret Hukuku
 

Fikri, Sınai Mülkiyet ve Rekabet Hukuku,

- Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım Haklarına İlişkin Tescil, Terkin, Yenileme, Devir İşlemleri
- Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Telif Haklarının Korunmasına İlişkin Hukuki İşlemler
- Ticari Sırların Kötüye Kullanılmasının Engellenmesi
- Birleşme-Devralmalarda Fikri Mülkiyet Hakları
- Uluslararası Marka Araştırması, Tescili ve Devri İşlemleri
- Lisans Sözleşmeleri Görüşmelerine Danışmanlık ve Sözleşmeleri Hazırlamak
- Haksız Rekabetin Önlenmesi
- Telif Hakkı ve Uyuşmazlıkları
- Yazılım, Program ve Veri Mülkiyet Korunması ve Uyuşmazlıkları
- Gizlilik ve Ticari Sırlara İlişkin Sözleşmeler ve Uyuşmazlıklar
 

İş hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
Aile Hukuku
Ceza Hukuku
Uluslararası hukuk
Medenî hukuk
Bankacılık ve finans
Gayrimenkul hukuku
Vergi hukuku
Gümrük ve Dış Ticaret Hukuku