Av. Nafiz Aydın Hukuk Bürosu
 
Av. Nafiz Aydın Hukuk Bürosu

Hakkımızda

2001 yılından bu yana İstanbul'da faaliyet göstermekte olan Avukat Nafiz Aydın Hukuk Bürosu, merkez ofisinin yanı sıra Ankara ve İzmir partner ofisleri ile birlikte dava ve icra takibi ile hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Müvekkillerimizin her türlü hukuki ihtilafını yasal zeminde çözüme kavuşturma amacı ile görev yapan hukukçularımızın temel ilkesi; ülkemizdeki sosyal barış ve hukuk sisteminin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Bu web sitesi avukatlarımız ve iletişim bilgilerimize ulaşmak için kullanılabilir, ziyaretçilerimizin web sitesine yerleştireceğimiz yayınlarımızdan ve hukuki gelişmelere ilişkin haberlerden yararlanmasına imkân sağlamaktadır.

 

Firmamızın ağırlıklı olarak sunduğu hizmetler Şirket Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri, Sınai Mülkiyet ve Rekabet Hukuku, gibi başlıklarla sıralanabilir.

Şirket Hukuku;

İhtilafların yargı önüne intikalini engellemek her zaman mümkün değildir. Dava yolu ile çözümlenmesini istediğiniz bir uyuşmazlıkta, dava sonucunda ne elde edebileceğinizi ve davanın açılıp açılmama risklerini önceden tespit edebiliriz. Dava sırasında atılacak bütün adımları ve stratejiyi birlikte belirlemekteyiz. Ticaret, Şirketler, İş, Fikri ve Sınai Haklar, İcra ve İflas, Yabancılar, Medeni, Eşya ve Borçlar Hukuku konuları başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz alanlarda yargılama süreci başlamadan önce müvekkillerimizi davanın açılmasıyla birlikte karşılaşılabilecekleri tüm sonuçlar hakkında bilgilendirmekteyiz. Dava açılması halinde de her aşamada müvekkillerimizle irtibat halinde olup atılacak adımlar hususunda birlikte hareket etmekteyiz. Uzmanlık alanlarımız Ticaret, Şirketler,İş,Fikri ve Sınai Haklar, İcra ve İflas, Yabancılar, Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku olarak sıralanabilir.

Ticaret Hukuku;

Gerek özel hayatta, gerekse iş hayatında hukuksal soru ve sorunlarla karşılaşmak kaçınılmaz bir olgudur. Müvekkillerimize tüm hukuk konularında danışmanlık hizmeti sunmakta ve onları olası hak kayıplarından korumaktayız. İhtilafları ortaya çıkmadan çözme veya çözüm üretme prensibimizin bir gereği olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bir girişimde bulunmadan önce müvekkillerimiz, danışmanlık hizmetimiz sayesinde yatırımlarını güvenle yönlendirebilmektedir. Büromuzun yaptığı işlerin %60’ı danışmanlık hizmetidir. Danışmanlık hizmetimiz, sözlü, yazılı, online (e-mail, msn vs.) yollar ile olabilmektedir.

Fikri, Sinai Mülkiyet ve Rekabet Hukuku;

Doğrudan icra takibi veya mahkemede alacak davası açmadan alacağın tahsili için zaman ve masraf bakımından ekonomik çözümler sunulmaktadır. Bu sistemde borçluya alacağı tevsik eden belgeler ile müracaat edilmekte, ihtilaf sulh-uzlaşma yoluyla çözülmeye çalışılmaktadır. Uzlaştırma, arabuluculuk, ihtilafların sona erdirilmesinde dava dışı bir çalışmadır. Burada amaç tüm taraflar için yararlı ve çözüm odaklı bir sonuç bulabilmektir. Müzakereci arabulucuk sorunların kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilecek temel bir yoldur. Arabuluculuk hizmetinde uyuşmazlık taraflar için bağlayıcı bir anlaşmayla sona erebilir...